STREFA PHYSIO

WYBIERZ SWOJĄ METODĘ

TERAPIA TKANEK MIĘKKICH

Masaż Tkanek Głębokich

Masaż tkanek głębokich jest podejściem terapeutycznym, w którym dochodzi do zmiany w strukturze tkanki miękkiej poprzez jej uelastycznienie, a co za tym idzie wyeliminowanie ograniczeń ruchomości. Korzyści wynikające z pracy na tkankach głębokich to przede wszystkim zmniejszenie bólu, przywrócenie lepszej postawy, większej giętkości i płynności ruchu.

Głęboki masaż tkankowy jest niebolesny, jedynym uczuciem jaki towarzyszy pacjentom podczas wykonywania tego typu pracy manualnej jest uczucie odprężenia, rozluźnienia. Praca na tkance poprzez MTG jest bardzo subtelna i delikatna. Czasem zdarza się, że praca na pewnych obszarach bywa mniej komfortowa, lecz pojęcie bólu w tego rodzaju pracy z pacjentem bywa pojęciem względnym.

Techniki Energizacji Mięśni

Techniki energizacji mięśni jest to zbiór technik wykorzystujących terapię manualną prowadzoną na tkankach miękkich w sytuacji, w której doszło do jej zaburzenia poprzez napięcie mięśni znajdujących się w hipertonii. Zdarza się, że uczucie sztywności i lekkiego bólu mięśni po zastosowaniu tych technik utrzymuje się przez 12-36 godzin, w związku ze wzrostem metabolitów powstałych podczas pracy mięśnia.

Techniki Aktywnego Rozluźniania

Techniki aktywnego rozluźniania są formą terapii manualnej stosowanej na tkanki miękkie w szczególności na powięź powierzchownej, która jest tkanką włóknistą otaczającą nasze ciało od głowy aż do palców stóp. Techniki te z powodzeniem wykorzystuje się w stanach ostrych jak i podostrych, w urazach jak i przeciążeniach. Praca manualna stosując techniki aktywnego rozluźniania polega na zablokowaniu tkanki po jednej stronie, podczas gdy jednocześnie wykonywane jest rozciąganie tkanki po drugiej stronie.

Terapia Punktów Spustowych

Punktem spustowym będziemy nazywali wrażliwe miejsce leżące w obrębie struktury hipertonicznej, które jest bolesne pod wpływem ucisku i powoduje ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca drażnienia.

Mięśniowo-powięziowe Rozluźnianie

Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie jest to praca manualna polegająca na rozluźnieniu tkanki miękkiej takiej jak powieź czy mięsień z zachowaniem zasady warstwowości. Praca oparta jest o pojęcie bariery tkankowej, która wraz z upływem terapii zostaje przesunięta na inny poziom co skutkuje zwiększeniem elastyczności struktury. Rozluźnianie powięziowe często jest wykorzystywane jako forma pośredniej pracy na tkance, która uległa zaburzeniu w chwili kiedy praca bezpośrednia jest niemożliwa z różnych przyczyn.

TERAPIA POWIĘZIOWA

Fascial Distortion Model

FDM, czyli model zniekształcenia powięzi oparty jest w głównej mierze na mowie ciała pacjenta, objawach subiektywnych opisywanych przez pacjenta oraz obiektywnych spostrzeżeniach terapeuty. Model wyróżnia 6 dystorsji powięziowych, z których każda posiada inny język ciała wykorzystywany przez pacjenta w celu wyjaśnienia oraz opisania miejsca występowania dolegliwości bólowych. Model FDM prowadzi do bardzo specyficznego rozumienia konkretnej patologii zlokalizowanej na poziomie powięzi. Ukierunkowaną technikę terapeutyczną stosuje się w zasadzie od razu, jak tylko zdiagnozuje się, z jakim modelem zaburzeń mamy do czynienia. Według modelu FDM wszystkie zniekształcenia powięziowe są odwracalne.

TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna wg. Kaltenborna i Evjentha

Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości, do tego celu terapeuta wykorzystuje specyficzne techniki manualne w postaci mobilizacji stawowych. Terapia poprzedzona zostaje badaniem manualnym danego stawu, do którego wykorzystuje się tak zwaną grę stawową czyli sprawdzanie elastyczności aparatu torebkowo-więzadłowego.

KINESIOLOGY TAPING

Plastrowanie dynamiczne jest metodą wspomagającą przebieg procesu terapeutycznego. Najczęściej wykorzystuje w celu diagnostycznym testy screeningowe oraz inne testy specjalistyczne. Aplikacja plastra daje możliwość wywołania zmian na poziomie sensorycznym, dając bodziec do przebudowy lub zmiany funkcjonowania danej struktury. Oddziaływanie lokalne plastra dzięki zwiększeniu przestrzeni międzypowięziowej wpływa pozytywnie na normalizację napięcia oraz na dysbalans mięśniowo-powięziowy, przez co wpływa na prawidłowość funkcjonowania stawu.

MASAŻ

Masaż poprzeczny

Masaż poprzeczny wykonywany jest w poprzek przebiegu włókien mięśniowych, w celu zapobiegania powstawaniu zrostów najczęściej po bezpośrednich urazach tkanek miękkich takich jak naderwania czy naciągnięcia mięśnio-powięzi. Zrosty te mogą doprowadzać przede wszystkim do dysbalansu mięśniowo-powięziowego a to z kolei do przeciążeń, które w konsekwencji prowadzą do odczuwania dolegliwości bólowych. Ponad to zrosty powodują zaburzenia w przepływie płynów ustrojowych takich jak krew i limfa a także powstawać mogą stany zapalne.

Masaż funkcyjny

Masaż funkcyjny jest po połączenie masażu, rozciągania, oraz biernego ruchu wykonywanego przez terapeutę. Masaż ma na celu rozluźnienie powięziowe w obszarze poddanym zabiegowi, dzięki ruchowi w stronę przeciwną do funkcji danego mięśnia. Tego typu praca manualna doskonale sprawdza się w przykurczach mięśniowych spowodowanych długotrwałym unieruchomieniem np. po złamaniu.

Drenaż Limfatyczny

Jest to rodzaj pracy manualnej, która polega na udrożnianiu układu limfatycznego z występujących zastoin. Celem masażu jest przepchnięcie zalegającej chłonki w kierunku węzłów chłonnych co umożliwia napływ bogato utlenionej krwi tętniczej, poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego oraz przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Najczęściej stosowany po zabiegach chirurgicznych np. po mastektomii oraz jako element terapii w zapobieganiu powstania żylaków kończyn dolnych a także tzw. Zespole niespokojnych nóg.

Masaż relaksacyjny

Stosowany jest na całe ciało pacjenta, w celu z harmonizowania układu nerwowo-mięśniowego, przywrócenia prawidłowego rytmu układu krwionośnego oraz pozbycia się złych emocji i nadmiernego stresu. W masażu relaksacyjnym wykorzystywane są elementy masażu lomi lomi czyli rytmicznego poruszania się przedramionami po ciele pacjenta co jeszcze bardziej potęguje stan głębokiego relaksu.

Odnowa biologiczna

Masaż sportowy jako integralna część odnowy biologicznej wykorzystuje aspekt mechaniczny w celu usunięcia produktów przemiany materii z organizmu sportowca, nadmiaru kwasu mlekowego nagromadzonego w mięśniach po długotrwałym intensywnym wysiłku fizycznym. Masaż wykonywany przed udziałem sportowca w zawodach powoduje przygotowanie aparatu mięśniowo-powięziowego do wzmożonego wysiłku fizycznego jak również pobudza proprioceptory, co poprawia stabilizację oraz kontrolę ruchów w stawach.

FMS

Functional Movement System

Ocena funkcjonalna metodą FMS opiera się na badaniu globalnych wzorców ruchowych zawartych w 7 testach screeningowych, w których terapeuta ocenia elastyczność układu mięśniowo-powięziowego, stabilność poszczególnych elementów łańcucha kinematycznego czy stabilizację centralną pacjenta. Testy zawarte w ocenie funkcjonalnej mają za zadanie zobrazowanie i wychwycenie słabych punktów w organizmie pacjenta, które mogą doprowadzić do przeciążenia a co za tym idzie do powstania drobnego urazu czy poważnej kontuzji.

WYBIERZ TERAPIĘ

TERAPIA TKANEK MIĘKKICH
Terapa Tkanek Miękkich

Masaż Tkanek Głębokich

Masaż tkanek głębokich jest podejściem terapeutycznym, w którym dochodzi do zmiany w strukturze tkanki miękkiej poprzez jej uelastycznienie, a co za tym idzie wyeliminowanie ograniczeń ruchomości. Korzyści wynikające z pracy na tkankach głębokich to przede wszystkim zmniejszenie bólu, przywrócenie lepszej postawy, większej giętkości i płynności ruchu.

Głęboki masaż tkankowy jest niebolesny, jedynym uczuciem jaki towarzyszy pacjentom podczas wykonywania tego typu pracy manualnej jest uczucie odprężenia, rozluźnienia. Praca na tkance poprzez MTG jest bardzo subtelna i delikatna. Czasem zdarza się, że praca na pewnych obszarach bywa mniej komfortowa, lecz pojęcie bólu w tego rodzaju pracy z pacjentem bywa pojęciem względnym.

Techniki Energizacji Mięśni

Techniki energizacji mięśni jest to zbiór technik wykorzystujących terapię manualną prowadzoną na tkankach miękkich w sytuacji, w której doszło do jej zaburzenia poprzez napięcie mięśni znajdujących się w hipertonii. Zdarza się, że uczucie sztywności i lekkiego bólu mięśni po zastosowaniu tych technik utrzymuje się przez 12-36 godzin, w związku ze wzrostem metabolitów powstałych podczas pracy mięśnia.

Techniki Aktywnego Rozluźniania

Techniki aktywnego rozluźniania są formą terapii manualnej stosowanej na tkanki miękkie w szczególności na powięź powierzchownej, która jest tkanką włóknistą otaczającą nasze ciało od głowy aż do palców stóp. Techniki te z powodzeniem wykorzystuje się w stanach ostrych jak i podostrych, w urazach jak i przeciążeniach. Praca manualna stosując techniki aktywnego rozluźniania polega na zablokowaniu tkanki po jednej stronie, podczas gdy jednocześnie wykonywane jest rozciąganie tkanki po drugiej stronie.

Terapia Punktów Spustowych

Punktem spustowym będziemy nazywali wrażliwe miejsce leżące w obrębie struktury hipertonicznej, które jest bolesne pod wpływem ucisku i powoduje ból promieniujący oraz inne objawy w obszarach ciała odległych od miejsca drażnienia.

Mięśniowo-powięziowe Rozluźnianie

Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie jest to praca manualna polegająca na rozluźnieniu tkanki miękkiej takiej jak powieź czy mięsień z zachowaniem zasady warstwowości. Praca oparta jest o pojęcie bariery tkankowej, która wraz z upływem terapii zostaje przesunięta na inny poziom co skutkuje zwiększeniem elastyczności struktury. Rozluźnianie powięziowe często jest wykorzystywane jako forma pośredniej pracy na tkance, która uległa zaburzeniu w chwili kiedy praca bezpośrednia jest niemożliwa z różnych przyczyn.

DO GÓRY
TERAPIA POWIĘZIOWA
Terapa Tkanek Miękkich

Fascial Distortion Model

FDM, czyli model zniekształcenia powięzi oparty jest w głównej mierze na mowie ciała pacjenta, objawach subiektywnych opisywanych przez pacjenta oraz obiektywnych spostrzeżeniach terapeuty. Model wyróżnia 6 dystorsji powięziowych, z których każda posiada inny język ciała wykorzystywany przez pacjenta w celu wyjaśnienia oraz opisania miejsca występowania dolegliwości bólowych. Model FDM prowadzi do bardzo specyficznego rozumienia konkretnej patologii zlokalizowanej na poziomie powięzi. Ukierunkowaną technikę terapeutyczną stosuje się w zasadzie od razu, jak tylko zdiagnozuje się, z jakim modelem zaburzeń mamy do czynienia. Według modelu FDM wszystkie zniekształcenia powięziowe są odwracalne.

DO GÓRY
TERAPIA MANUALNA
Terapa Tkanek Miękkich

Terapia manualna wg. Kaltenborna i Evjentha

Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości, do tego celu terapeuta wykorzystuje specyficzne techniki manualne w postaci mobilizacji stawowych. Terapia poprzedzona zostaje badaniem manualnym danego stawu, do którego wykorzystuje się tak zwaną grę stawową czyli sprawdzanie elastyczności aparatu torebkowo-więzadłowego.

DO GÓRY
KINESIOLOGY TAPING
Terapa Tkanek Miękkich

KINESIOLOGY TAPING

Plastrowanie dynamiczne jest metodą wspomagającą przebieg procesu terapeutycznego. Najczęściej wykorzystuje w celu diagnostycznym testy screeningowe oraz inne testy specjalistyczne. Aplikacja plastra daje możliwość wywołania zmian na poziomie sensorycznym, dając bodziec do przebudowy lub zmiany funkcjonowania danej struktury. Oddziaływanie lokalne plastra dzięki zwiększeniu przestrzeni międzypowięziowej wpływa pozytywnie na normalizację napięcia oraz na dysbalans mięśniowo-powięziowy, przez co wpływa na prawidłowość funkcjonowania stawu.

DO GÓRY
MASAŻ
Terapa Tkanek Miękkich

Masaż poprzeczny

Masaż poprzeczny wykonywany jest w poprzek przebiegu włókien mięśniowych, w celu zapobiegania powstawaniu zrostów najczęściej po bezpośrednich urazach tkanek miękkich takich jak naderwania czy naciągnięcia mięśnio-powięzi. Zrosty te mogą doprowadzać przede wszystkim do dysbalansu mięśniowo-powięziowego a to z kolei do przeciążeń, które w konsekwencji prowadzą do odczuwania dolegliwości bólowych. Ponad to zrosty powodują zaburzenia w przepływie płynów ustrojowych takich jak krew i limfa a także powstawać mogą stany zapalne.

Masaż funkcyjny

Masaż funkcyjny jest po połączenie masażu, rozciągania, oraz biernego ruchu wykonywanego przez terapeutę. Masaż ma na celu rozluźnienie powięziowe w obszarze poddanym zabiegowi, dzięki ruchowi w stronę przeciwną do funkcji danego mięśnia. Tego typu praca manualna doskonale sprawdza się w przykurczach mięśniowych spowodowanych długotrwałym unieruchomieniem np. po złamaniu.

Drenaż Limfatyczny

Jest to rodzaj pracy manualnej, która polega na udrożnianiu układu limfatycznego z występujących zastoin. Celem masażu jest przepchnięcie zalegającej chłonki w kierunku węzłów chłonnych co umożliwia napływ bogato utlenionej krwi tętniczej, poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego oraz przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Najczęściej stosowany po zabiegach chirurgicznych np. po mastektomii oraz jako element terapii w zapobieganiu powstania żylaków kończyn dolnych a także tzw. Zespole niespokojnych nóg.

Masaż relaksacyjny

Stosowany jest na całe ciało pacjenta, w celu z harmonizowania układu nerwowo-mięśniowego, przywrócenia prawidłowego rytmu układu krwionośnego oraz pozbycia się złych emocji i nadmiernego stresu. W masażu relaksacyjnym wykorzystywane są elementy masażu lomi lomi czyli rytmicznego poruszania się przedramionami po ciele pacjenta co jeszcze bardziej potęguje stan głębokiego relaksu.

Odnowa biologiczna

Masaż sportowy jako integralna część odnowy biologicznej wykorzystuje aspekt mechaniczny w celu usunięcia produktów przemiany materii z organizmu sportowca, nadmiaru kwasu mlekowego nagromadzonego w mięśniach po długotrwałym intensywnym wysiłku fizycznym. Masaż wykonywany przed udziałem sportowca w zawodach powoduje przygotowanie aparatu mięśniowo-powięziowego do wzmożonego wysiłku fizycznego jak również pobudza proprioceptory, co poprawia stabilizację oraz kontrolę ruchów w stawach.

DO GÓRY
FMS
Terapa Tkanek Miękkich

Functional Movement System

Ocena funkcjonalna metodą FMS opiera się na badaniu globalnych wzorców ruchowych zawartych w 7 testach screeningowych, w których terapeuta ocenia elastyczność układu mięśniowo-powięziowego, stabilność poszczególnych elementów łańcucha kinematycznego czy stabilizację centralną pacjenta. Testy zawarte w ocenie funkcjonalnej mają za zadanie zobrazowanie i wychwycenie słabych punktów w organizmie pacjenta, które mogą doprowadzić do przeciążenia a co za tym idzie do powstania drobnego urazu czy poważnej kontuzji.

DO GÓRY