STREFA ACTIVE

ACTIVE

TRENING FUNKCJONALNY

Paweł Widenka

Funkcjonowanie organizmu poprzez poruszanie się przebiega w trzech płaszczyznach co wymaga skoordynowanej pracy kilku grup mięśniowych zaangażowanych w specyficzne zadanie ruchowe.

Złożony ruch to współpraca mięśni pełniących rolę stabilizacyjną ich agonistów oraz antagonistów inaczej rzecz ujmując stabilizatory, mięśnie pomocnicze oraz mięśnie przeciwstawne.

Połączenie tych trzech komponent daje efektywny wzorzec ruchu.

Trening funkcjonalny opiera się na rozwoju motorycznym człowieka, który kształtuje się od najmłodszych lat poprzez tak zwane kamienie milowe.

W pracy nad funkcjonalnością danego obszaru organizmu wykorzystuje się często ćwiczenia na niestabilnym podłożu czy opór elastyczny jako progres w procesie usprawniania.

PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE

Paweł Widenka

Medyczny trening terapeutyczny jest to jeden z podstawowych etapów usprawniania pacjenta w kompleksowym procesie terapeutycznym.

MTT polega na doborze odpowiednich metod oraz środków z zakresu tzw. kinezyterapii, w zależności od celu jaki został nakreślony w początkowej fazie przebiegu rehabilitacji

Trening medyczny to nic innego jak prowadzenie odpowiednio dobranych ćwiczeń takich jak ćwiczenia wzmacniające, stabilizujące czy chociażby ćwiczenia rozluźniające indywidualnie wyselekcjonowanych dla każdego pacjenta.

MEDYCZNY TRENING TERAPEUTYCZNY

Paweł Widenka

Medyczny trening terapeutyczny jest to jeden z podstawowych etapów usprawniania pacjenta w kompleksowym procesie terapeutycznym.

MTT polega na doborze odpowiednich metod oraz środków z zakresu tzw. kinezyterapii, w zależności od celu jaki został nakreślony w początkowej fazie przebiegu rehabilitacji

Trening medyczny to nic innego jak prowadzenie odpowiednio dobranych ćwiczeń takich jak ćwiczenia wzmacniające, stabilizujące czy chociażby ćwiczenia rozluźniające indywidualnie wyselekcjonowanych dla każdego pacjenta.

DO GÓRY

TRENING FUNKCJONALNY

PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE

MEDYCZNY TRENING TERAPEUTYCZNY

Funkcjonowanie organizmu poprzez poruszanie się przebiega w trzech płaszczyznach co wymaga skoordynowanej pracy kilku grup mięśniowych zaangażowanych w specyficzne zadanie ruchowe.

Złożony ruch to współpraca mięśni pełniących rolę stabilizacyjną ich agonistów oraz antagonistów inaczej rzecz ujmując stabilizatory, mięśnie pomocnicze oraz mięśnie przeciwstawne.

Połączenie tych trzech komponent daje efektywny wzorzec ruchu.

Trening funkcjonalny opiera się na rozwoju motorycznym człowieka, który kształtuje się od najmłodszych lat poprzez tak zwane kamienie milowe.

W pracy nad funkcjonalnością danego obszaru organizmu wykorzystuje się często ćwiczenia na niestabilnym podłożu czy opór elastyczny jako progres w procesie usprawniania.

Cechy motoryczne są to wszystkie zdolności charakteryzujące możliwości ruchowe człowieka, można do nich zaliczyć siłę, szybkość, wytrzymałość, gibkość, koordynację ruchową, moc oraz zręczność.

Przygotowanie motoryczne zawodnika zarówno sportowca jak i amatora polega w początkowej fazie na zbadaniu, które elementy wymagają większej uwagi. Badanie odbywa się poprzez wykorzystanie specjalistycznych testów takich jak ocena funkcjonalna FMS, ocena ryzyka urazu z wykorzystaniem Y Balance test, badanie stabilności i równowagi oraz innych testów oceniających zdolności motoryczne.

W pracy nad funkcjonalnością danego obszaru organizmu wykorzystuje się często ćwiczenia na niestabilnym podłożu czy opór elastyczny jako progres w procesie usprawniania.

Medyczny trening terapeutyczny jest to jeden z podstawowych etapów usprawniania pacjenta w kompleksowym procesie terapeutycznym.

MTT polega na doborze odpowiednich metod oraz środków z zakresu tzw. kinezyterapii, w zależności od celu jaki został nakreślony w początkowej fazie przebiegu rehabilitacji

Trening medyczny to nic innego jak prowadzenie odpowiednio dobranych ćwiczeń takich jak ćwiczenia wzmacniające, stabilizujące czy chociażby ćwiczenia rozluźniające indywidualnie wyselekcjonowanych dla każdego pacjenta.